Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Maatwerk

Stichting Maatwerk is onze jobcoach organisatie die zich inzet voor de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van begeleiding en ondersteuning op de werkplek van zowel werknemer, collega’s en werkgever streven we naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Begeleiding is erop gericht dat de werknemer op termijn in staat is om dit zelfstandig te kunnen.

Wordt je begeleidt door Maatwerk dan vind je hieronder de regeling m.b.t. privacy en klachten:

Privacy regeling Maatwerk

Klachtenregeling Maatwerk