Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De MR heeft invloed op het beleid van de school. Ze heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, ze mogen op eigen initiatief agendapunten inbrengen in de vergadering. Vragen aan/ over de MR kunt u stellen aan de voorzitter, leden en de directeur.

MR ledenlijst Prakticon   september 2023

 

Oudergeleding

  1. Eveline Croes
  2. Nicole Geurts
  3. Sieto Wisselink
  4. Marieke Griesdoorn

Vragen aan de oudergeleding stellen kan via: OudergeledingMR@prakticon.com

Personeelsgeleding

1. Juun Timmerman(voorzitter)
2. Tom Seegers
3. Tom de Jong
4. Ernie Delleman