Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De MR heeft invloed op het beleid van de school. Ze heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht.

Vragen aan/ over de MR kunt u stellen aan de voorzitter, vicevoorzitter.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Sifra Hoof, leerling
Shannen Koskamp, leerling
mevrouw A. Tuinte, voorzitter en lid van GMR, a.tuinte@prakticon.com
mevrouw D. Heutinck wordt vervangen door mevrouw B. Hoksbergen tot het eind van het schooljaar.
mevrouw K. Jansen
mevrouw Boutellier
vacature

Oudergeleding
mevrouw A. Monasso
mevrouw A Montulet
de heer E. Heijndermans, lid van de GMR
vacature