Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De MR heeft invloed op het beleid van de school. Ze heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, ze mogen op eigen initiatief agendapunten inbrengen in de vergadering. Vragen aan/ over de MR kunt u stellen aan de voorzitter, leden en de directeur.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Oudergeleding

  1. Audrey Montulet (OPR)
  2. Gerry Dijkstra
  3. Enno Heijndermans (GMR)
  4. Karin Assink
  5. Sieto Wisselink (toehoorder)

Personeelsgeleding

  1. Reinie van Schaik (voorzitter)
  2. Kitty Jansen
  3. Brenda Boutellier (GMR)
  4. Corine Buma

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Alle scholen bij de Achterhoek VO-groep maken deel uit van de G.M.R. De G.M.R. is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Achterhoek VO. Brenda Boutellier is vertegenwoordiger namens de school voor de personeelsgeleding.