Woensdag 30 januari open dag van 15.30 uur tot 20.30 uur. Kom kijken!
Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De MR heeft invloed op het beleid van de school. Ze heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht.

Vragen aan/ over de MR kunt u stellen aan de voorzitter, vicevoorzitter.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Sifra Hoof, leerling
Shannen Koskamp, leerling
mevrouw A. Tuinte, voorzitter en lid van GMR, a.tuinte@prakticon.com
mevrouw D. Heutinck wordt vervangen door mevrouw B. Hoksbergen tot het eind van het schooljaar.
mevrouw K. Jansen
mevrouw Boutellier
vacature

Oudergeleding
mevrouw A. Monasso
mevrouw A Montulet
de heer E. Heijndermans, lid van de GMR
vacature