Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs

Prakticon werkt in het Samenwerkingsverband 25-03 samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs aan passend onderwijs.

Prakticon verzorgt gepersonaliseerd Big Picture onderwijs. Dit is passend onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De doelgroep voldoet aan de landelijke toelatingscriteria voor praktijkonderwijs. Hiernaast biedt de school onderwijs aan leerlingen uit cluster 2, 3 en 4 met internaliserende problematiek die meer aansluiting ervaren binnen een kleinschalige en individueel gerichte leeromgeving.

  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
  • Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.