Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Stages

Op Prakticon zijn er verschillende soorten stages.

Stagevoorbereiding

Indien nodig, doorlopen de leerlingen een periode van stagevoorbereiding (stavo). Deze voorbereiding vindt plaats in de school, op de leerwerkplaats en in verschillende projecten bij bedrijven.

Passiestage

Voor de reguliere stage begint, proberen de leerlingen te ontdekken waar hun interesse/ passie richting stage ligt. Dit kunnen ze ervaren door het houden van interviews, het uitvoeren van schaduwdagen en passiestages.

Stage

Wanneer de leerlingen hebben ontdekt wat ze willen, gaan ze verder in de reguliere stage van één, twee of drie dagen. Hierin kunnen ze hun vaardigheden in de praktijk brengen en verder ontwikkelen.

Toeleiding naar werk

Bij goed functioneren tijdens de stage en het beschikbaar zijn van een mogelijke arbeidsplaats, kan de stage-overeenkomst omgezet worden in een arbeidscontract. De school begeleidt dit proces.

Nazorg

Na het verlaten van de school kunnen we indien wenselijk nog twee jaar begeleiding bieden. De leerlingen die met werk van school gaan kunnen gebruik maken van jobcoaching. Dit betekent dat de werknemer door ons intensief wordt begeleid op de werkvloer.

Stagecoördinator

De stagecoördinator coördineert de plaatsing van de leerlingen en onderhoudt contacten met werkgevers. Ook onderhandelt hij over de plaatsingsstages. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de contacten met instanties zoals UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) en Gemeentes.

Informatie

Voor meer informatie, mail de stagecoördinator Dieuwertje Heutinck: D.Heutinck@prakticon.com