Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Voor ouders & verzorgers

De school hecht veel waarde aan goed contact met de ouders/verzorgers.

Zij kunnen altijd een afspraak maken met een mentor of kernteamleider. De school is gericht op samenwerking. Het belang van de leerling staat voorop. Het kan ook voorkomen dat de school u tussentijds uitnodigt voor een gesprek.

Kennismakingsavond

Voor ouders/verzorgers wordt er in een van de eerste weken een kennismakingsavond gehouden. Ouders kunnen dan kennismaken met de mentor van hun zoon/ dochter. Allerhande praktische zaken worden er besproken over school.

Planbespreking

Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om samen met de mentor en hun zoon/dochter het plan voor de komende periode te bepalen. Deze planbespreking vindt 3 maal per jaar plaats. Meestal op een tijdstip waarop het u uitkomt. Uw zoon/ dochter is daarbij aanwezig en presenteert wat hij/ zij de afgelopen periode heeft gedaan.

Informatieavonden

Er zijn verschillende avonden waar voorlichting gegeven wordt over specifieke thema’s zoals: herstelrecht, Entree opleiding, stage en nazorg.