Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Over Prakticon

Prakticon is een school voor praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Op deze site vindt u allerlei praktische informatie over Prakticon.

 

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs (Pro) is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Om toegelaten te worden binnen het Pro zijn er toelatingscriteria opgesteld, omdat we te maken hebben met geïndiceerde leerlingen. Het Praktijkonderwijs is gebaseerd op 4 pijlers: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Visie Prakticon

Prakticon stimuleert de leerling zich te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met als doel een eigen plek in de maatschappij te verwerven. De leerling leert optimaal gebruik te maken van de begeleidende kwaliteit van de onderwijsomgeving, van de eigen groei- kracht en van de betekenisvolle omgeving. Een uitgebreid zorgsysteem maakt integraal deel uit van dit proces. Maatwerktrajecten staan centraal in de werkwijze, evenals het leren van en met elkaar. Het klimaat kenmerkt zich door respect en acceptatie in een veilige werk-en leeromgeving. Prakticon is een lerende omgeving.