Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Klachtenregeling

De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen, maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor en/of kernteamleider.

Prakticon is aangesloten bij de klachtenregeling van Achterhoek  VO . De volledige tekst is te vinden op www.achterhoekvo.nl.  Deze regeling is er voor bedoeld om ouders/verzorgers en leerlingen te garanderen dat er een goede afhandeling van de klacht plaatsvindt.

Soorten klachten

Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Vertrouwenspersoon

Om deze klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over twee interne vertrouwenspersonen. Deze gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht of dat er een klacht ingediend moet/kan worden. De interne vertrouwenspersonen kunnen helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kunnen  zo nodig begeleiden bij de gesprekken die gevoerd moeten worden om de klacht aan te pakken. De interne vertrouwenspersonen  zullen vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan.

Voor Prakticon zijn de interne vertrouwenspersonen:

Corine Buma0314 389100c.buma@prakticon.com
Tom de Jong0314 389100t.dejong@prakticon.com

Klachtencommissie

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost,  kunnen zij de leerling of ouders/verzorgers helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie.

Vertrouwensinspecteur

Indien klachten worden doorverwezen, dan loopt dit via de vertrouwenspersoon van de eigen school naar de vertrouwensinspecteur. Voor onze school is de vertrouwensinspecteur te bereiken onder het nummer 0900 – 1113111. Meer informatie kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie