Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Absentie melden

Ziekmelding

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur op tel. 0314 389100.

Te laat komen

In Presentis (vanaf februari 2016) kunt u volgen hoe vaak uw zoon of dochter te laat op school is gekomen.

Verzuim

Wanneer een leerling niet afgemeld wordt, wordt dit verzuim als ongeoorloofd genoteerd. Wanneer een leerling onrechtmatig verzuimt (spijbelt) dan wordt de afwezigheid gemeld bij DUO-verzuim die het weer doorgeeft aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Meldingen kunnen leiden tot strafrechtelijke gevolgen (boetes). In samenwerking met schoolmaatschappelijk werk of hulpverlening wordt contact met ouders/verzorgers gelegd om de leerling op school te krijgen.

Ziekte tijdens schooltijd

Indien een leerling onder schooltijd ziek wordt, verlaat de leerling de school alleen met toestemming van de mentor/ kernteamleider.

Afspraken met het samenwerkingverband

Informeren van het samenwerkingsverband over thuiszitters

Ons land kent een leerplicht. We willen graag dat iedereen naar school gaat om zich te ontwikkelen en later voor zichzelf te kunnen zorgen. Er zijn soms leerlingen die wel leerplichtig zijn maar niet naar school gaan. Dit worden ‘thuiszitters’ genoemd.

Vanuit de Tweede Kamer is gevraagd aan de minister van Onderwijs om overzichten van thuiszitters. Het ministerie van Onderwijs heeft die vraag bij de inspectie gelegd en de inspectie vraagt om de paar maanden aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om een overzicht. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben onder meer als opdracht het tegengaan van thuiszitten.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Onze school levert vier keer per jaar een overzicht van eventuele thuiszitters aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet weten welke kinderen het betreft. De inspectie hoeft alleen te weten hoeveel kinderen het betreft. De gegevens worden dus anoniem met de inspectie gedeeld: het gaat niet over wie het zijn maar hoeveel het er zijn.

In onze regio hebben we nog een aanvullende afspraak gemaakt. Er zijn leerlingen die veel verzuim hebben en toch (net) niet binnen de omschrijving van thuiszitter vallen. Dat vele verzuim kan heel zorgelijk zijn en uiteindelijk tot schooluitval leiden. Onze school heeft met de andere scholen in ons samenwerkingsverband afgesproken ook deze leerlingen te melden aan het samenwerkingsverband. Deze gegevens worden NIET aan de inspectie gemeld. De inspectie vraagt niet naar wie dat zijn en ook niet hoeveel leerlingen er zijn met geoorloofd maar zorgelijk veel verzuim.

Het samenwerkingsverband gebruikt persoonlijke gegevens alleen om in individuele gevallen na te gaan of er gewerkt wordt aan het weer naar school laten gaan en op verzoek van school of inspectie.

Vakantierooster
Zomervakantie13-07-2024 t/m 23-08-2024
Herfstvakantie28-10-2024 t/m 01-11-2024