Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Zorg

Een veilig pedagogisch klimaat

Op Prakticon streven we naar een pedagogisch schoolklimaat waar fouten gemaakt mogen worden. De school maakt gebruik van Herstelrecht zodat ieder zich veilig kan voelen, de leerling, de leerkracht en de ouders. Wie zich welkom voelt ervaart ruimte om te leren en zich te ontwikkelen.

Meer informatie over Herstelrecht kunt u hier vinden.

Het personeel is in staat om signalen en gedrag van leerlingen te herkennen en hiermee om te gaan. Opvallende  signalen worden met het zorgteam besproken om te komen tot een plan van aanpak. De school heeft deskundigheidsbevordering voor het personeel hoog in het vaandel staan.

Nieuwe leerlingen worden uitvoerig besproken met de mentoren en er wordt gewerkt met een eenduidige aanpak. Samen met ouders en leerling wordt gekeken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft.

Voor meer informatie kunt u Annemieke van Harten (orthopedagoog) bereiken op: a.vanharten@prakticon.com