Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

6. Schoolcultuur

Onder schoolcultuur wordt verstaan de manier waarop we met elkaar omgaan en leven binnen de school. Het gaat er om dat de leerlingen en het personeel zich veilig en prettig voelen in de schoolomgeving. Leerlingen worden voorgehouden om op een respectvolle manier met elkaar en met de omgeving om te gaan. Leerlingen worden op verschillende manier in dit proces begeleid door te leren elkaar aan te spreken, te reflecteren en om een voorbeeld voor elkaar te zijn. Herstelrecht is hierbij een middel om dit vorm te geven.