Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

1. Leren in de echte wereld

De leerstof volgt het kind

Vanaf leerjaar 1 maken leerlingen op verschillende manieren kennis met “Leren in de echte wereld”.
De leerlingen starten met de maatschappelijke stage. De leerlingen gaan 7 weken op woensdagmiddag naar een non-profit instelling. De leerlingen houden interviews over de beroepen van ouders, familieleden, buren. Daarna bij een stagiaire van school of stagebedrijf.
In leerjaar 2 gaan ze op verkenningstocht. De leerlingen gaan dan met een stagebegeleider mee naar verschillende bedrijven om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn.
Om te werken aan de algemene competenties zoals: werkhouding, tempo etc. gaan de leerlingen in de stagevoorbereiding (stavo). Ze werken in allerlei projecten buiten de school zoals bijv.: onderhoud in een zwembad of op een tennisbaan.
Leerlingen lopen schaduwdagen om te ervaren hoe het voelt in een bedrijf of instelling. Als dit goed voelt kunnen ze een passiestage lopen van een aantal weken 1 dag per week.
Leerlingen volgen in leerjaar 3 de oriëntatie leerroute. Ze draaien dan een aantal keren mee met alle leerroutes die we op school hebben. Daarna kunnen ze kiezen in welk leerroute ze verder willen. Als ze hun plek hebben gevonden gaan ze de reguliere stage in.
De echte wereld leren ze met al deze ervaringen beter verkennen om uiteindelijk een goede keus te kunnen maken richting toekomstig werk.
Als ze 17 jaar zijn kijken we of er een stageplek is waar ze uiteindelijk aan het werk kunnen als ze van school afgaan.