Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

3. Presentatie en reflectie

Op Prakticon legt de leerling verantwoording af over zijn Plan tijdens een presentatie.

Op Prakticon heeft iedere leerling 1 voortgangsgesprek en 2 presentaties per jaar. Hij/zij nodigt hiervoor zijn ouders/verzorgers, familieleden en begeleiders uit die belangrijk zijn voor het leerproces. Tijdens een presentatie legt een leerling verantwoording af over zijn Plan. De leerling vertelt aan welke doelen hij gewerkt heeft, maar leert ook te reflecteren op zijn leerproces; vragen als “wat ging goed” en “waar moet je nog aan werken” komen hierin veelvuldig terug. Daarna maakt de leerling samen met zijn ouders, mentor en begeleiders een nieuw plan voor de volgende periode.
De mentor schrijft na de presentatieweek een reflectieverslag. Het reflectieverslag is een neerslag over de voortgang van de afgelopen periode. Het gaat hierin om het proces en het product.