Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Visie Prakticon

Prakticon stimuleert de leerling zich te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met als doel een eigen plek in de maatschappij te verwerven. De leerling leert optimaal gebruik te maken van de begeleidende kwaliteit van de onderwijsomgeving, van de eigen groeikracht en van de betekenisvolle omgeving.
Een uitgebreid zorgsysteem maakt integraal deel uit van dit proces.
Maatwerktrajecten staan centraal in de werkwijze, evenals het leren van en met elkaar. Het klimaat kenmerkt zich door respect en acceptatie in een veilige werk-en leeromgeving.

Prakticon is een lerende omgeving.

Mensbeeld van Prakticon

Elk mens is een uniek en sociaal wezen. In een veilige en contextrijke omgeving komt de mens tot optimale ontwikkeling van eigenwaarde, competenties, sociale redzaamheid en zelfstandigheid.

Motto

Laat het zien!