Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Passend onderwijs

Prakticon werkt in het Samenwerkingsverband 25-03 samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs aan passend onderwijs.

 

Prakticon verzorgt gepersonaliseerd Big Picture onderwijs. Dit is passend onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De doelgroep voldoet aan de landelijke toelatingscriteria voor praktijkonderwijs. Hiernaast biedt de school onderwijs aan leerlingen uit cluster 2, 3 en 4 met internaliserende problematiek die meer aansluiting ervaren binnen een kleinschalige en individueel gerichte leeromgeving.

  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
  • Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.