Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Prakticon doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele vraagstukken die worden onderzocht door de GGD Noord- en Oost-Gelderland met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio.  

 

Waarom dit onderzoek?  

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Op deze manier kunnen we kijken naar ontwikkelingen in de tijd.  

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.  

 

Wat doen we met de resultaten? 

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. 

Met de resultaten van dit onderzoek wordt lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op www.kvnog.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn resultaten van eerdere onderzoeken te vinden.  

 

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.  

 

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling.  

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.  

Meer informatie?
Heb je vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kun je contact opnemen met Team Onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland door te mailen naar onderzoek@ggdnog.nl. 

Terug naar het overzicht