Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Zorg

Op Prakticon hebben we een veilig pedagogisch klimaat waar fouten gemaakt mogen worden, je leert immers van fouten. Hiervoor maakt de school gebruik van Herstelrecht. Iedereen moet zich welkom voelen op onze school.

Meer informatie over Herstelrecht kun u hier vinden.

Het personeel is in staat om opvallend gedrag van leerlingen te herkennen. Daarnaast zijn de leerkrachten geschoold om op de juiste manier met speciaal gedrag om te gaan. Zorgelijke signalen worden met het zorgteam besproken.

Nieuwe leerlingen worden uitvoerig besproken met de mentoren en er wordt gewerkt met een eenduidige aanpak. Samen met ouders en leerling wordt gekeken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft.

Voor meer informatie kunt u Agnes Tuinte (zorg coördinator) bereiken op a.tuinte@prakticon.com