Woensdag 30 januari open dag van 15.30 uur tot 20.30 uur. Kom kijken!
Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Ouderraad

De ouderraad van Prakticon is een actieve en gezellige groep ouders van leerlingen uit de diverse leerjaren die de school kent.

Zij komen enkele malen gedurende het schooljaar bijeen en praten samen met vertegenwoordigers uit het team en directie over alle voorkomende zaken op school zoals onderwijs, huisvesting, samenstelling team, (buitenschoolse) activiteiten etc.

De ouderraad wil een klankbordgroep zijn en ook eigen initiatieven ontwikkelen. Eén keer per jaar hebben we een gezamenlijk overleg met leerlingenraad en MR.

Nieuwe ouders

Natuurlijk verlaten onze kinderen een keer de school en stoppen ouders dan met de ouderraad. De ouderraad wil graag voltallig blijven en is steeds op zoek naar nieuwe ouders.

Misschien juist voor u een mooie kans om nog beter geinformeerd te blijven over alles wat er leeft binnen de school van uw kind.

Samenstelling ouderraad:

  • Gerry Spaan (voorzitter)
  • Enno Heijndermans (penningmeester en GMR)
  • Karin Assink (notulist)
  • Ilona Bloemendaal
  • Monique de Groot

E-mailadres ouderraad:

ouderraad@prakticon.com

Vakantierooster
Carnavalsvakantie04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart30-05-2019 t/m 31-05-2019