Absentie melden?

Absentie van leerlingen dient telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Bel nu 0314 38 91 00
Contact opnemen via e-mail
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Passiefonds

Wat is het Maatwerk Passiefonds?

Het Maatwerk Passiefonds is opgericht met het doel studenten financieel te ondersteunen bij het realiseren van hun Passieproject.

Wie kunnen een beroep doen op het fonds?

Studenten van Prakticon Praktijkonderwijs te Doetinchem.

Hoe kun je een verzoek indienen?

Je vult het aanvraagformulier in en dient dit in bij je mentor.

Hoe hoog is de bijdrage?

Maximaal  750 euro per project.

Wie beheert de bijdrage?

De mentor beheert de bijdrage.

Wie controleert de uitgaven?

De mentor controleert de uitgaven.

Wie beoordeelt of je in aanmerking komt?

De beoordeling is in handen van een onafhankelijke beoordelingscommissie die bestaat uit 3 leden. De leden hebben relaties tot de Stichting Maatwerk, de projectgroep Big Picture en de Medezeggenschapsraad.

Hoe komt het Maatwerk Passiefonds aan de middelen?

Het fonds betrekt de geldelijke middelen uit giften van derden en uit bijdragen van de Stichting Maatwerk te Doetinchem.

Download hier het aanvraagformulier.