Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Schoolregels

De school dient een plek te zijn waar een ieder zich veilig voelt.

De school heeft ervoor gekozen herstelrecht als instrument te gebruiken om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Zowel dader als slachtoffer laten hun stem horen zodat de dader het aangedane kan herstellen. Beiden kunnen vervolgens hun plek weer innemen. Als er spanning blijft bestaan, kan dit leiden tot een onveilige sfeer en een negatief  pedagogisch klimaat.

Herstelrecht kan zo nodig aan sancties gekoppeld worden. Samen met leerlingen en ouders werken we aan de implementatie en het uitvoeren van herstelrecht. In de veilige school leren alle betrokkenen dat conflicten opgelost kunnen worden.

Voor meer informatie kun u hier kijken. www.herstelrechtinhetonderwijs.nl