Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs (Pro) is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Om toegelaten te worden tot het Pro zijn er toelatingscriteria opgesteld, omdat we te maken hebben met geïndiceerde leerlingen. Het Praktijkonderwijs is gebaseerd op 4 pijlers te weten wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Prakticon plaatst alleen leerlingen met een zogenaamde “ toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs”. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door de TWC (Toewijzingscommissie). Voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen is Prakticon niet de juiste onderwijsomgeving.

Voorwaarden deelname praktijkonderwijs

De TWC beoordeelt of uw kind gebaat is bij praktijkonderwijs. Hierbij kijkt de commissie naar de volgende gegevens:

  • de motivering van de vmbo-school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool;
  • de mening van u als ouder;
  • de leerachterstand van uw kind;
  • het IQ van uw kind (tussen de 60 en 80).

Soms is ook een persoonlijkheidsonderzoek nodig. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is en dit van invloed is op de leerprestaties.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.