Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Even voorstellen: Angela Gasseling (JMW)

Geplubliceerd op: 18-11-2013

Jeugd Maatschappelijk Werk


Ik ben Angela Gasseling, ik ben 38 jaar oud en woon met mijn man en 3 kinderen in Doetinchem. Vanaf November zal ik op Prakticon het Jeugd  Maatschappelijk Werk uit gaan voeren. Het Jeugd Maatschappelijk Werk valt onder het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is een gezamenlijk project van de gemeentes en alle VO scholen in Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Op woensdagochtend zal ik op school aanwezig zijn en daarnaast kan ik met jongeren, ouders of andere betrokkenen een afspraak hebben op een ander moment. School kan het bij mij aangeven als zij denken dat er meer zorg nodig is in een gezin. Zij kunnen ook mijn hulp vragen bij complexe situaties rondom een leerling en het gezin en zullen mij dan in contact brengen met de jongere en de ouders. We kijken dan samen wat er nodig is om de jongere verder te helpen.

  • Het kan zijn dat er in een gezin wat langer of intensievere hulp nodig is. Ik kan dan ik in overleg met de jongere en ouders ondersteunen bij het regelen van passende hulp.

 

  • Als er meerdere hulpverleners actief zijn in het gezin dan is het belangrijk dat de hulp goed op elkaar afgestemd wordt en er één plan is voor het hele gezin. Ik kan dan een taak hebben bij het organiseren van overleg en afstemming.

Het belang van de jongeren en het gezin staat hierbij centraal!

Als jeugd maatschappelijkwerker ben ik niet in dienst van school en heb ik een onafhankelijke positie.

De samenwerking met school zal wel van belang zijn want daar brengen de jongeren veel tijd door. De aanmeldingen voor het Jeugd Maatschappelijk Werk lopen via zorgcoördinator Agnes Tuinte en school maatschappelijkwerkster Gerrie Wieggers. De komende tijd gaan we samen kijken hoe we het Jeugd Maatschappelijk Werk in gaan vullen en aan kunnen laten sluiten bij het onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Angela Gasseling

Jeugdmaatschappelijkwerker CJG-SZVO 

    Delen via: