Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Sociale wijkteams in Gelderland

Geplubliceerd op: 11-06-2014

Elke gemeente is bezig om vorm te geven aan de grote transities: de langdurige zorg, de jeugdzorg en de participatiewet.In de meeste gemeenten is de wijk  het uitgangspunt en zijn de wijkteams de instrumenten. In alle gemeenten zoekt men naar een vorm waarbij de bewoners betrokken worden en ruimte krijgen om zelf of met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving.

De burger komt centraal te staan met zijn eigen kracht en zijn netwerken.

De opzet, taken en verantwoordelijkheden van wijkteams verschillen, er worden andere accenten gelegd en de ontwikkelingsfasen  lopen uiteen.  Als burger kun je bij het wijkteam terecht als je vragen hebt die iets met samenleven te maken hebben; deze vragen kunnen gaan over: wonen, werk of zorg. De meeste wijkteams ondersteunen de gedachte: een gezin, een plan, een regisseur.  Hierdoor kan zowel kostenbesparend als ook meer preventief gewerkt worden.

 

GENERALISTEN

Over het algemeen zijn er drie soorten generalisten werkzaam in de wijkteams: een generalist op het gebied van samenlevingsopbouw(b.v. opbouwwerker), een generalist op het gebied van indviduele ondersteuning en hulpverlening (b.v. maatschappelijk werker of pedagoog) en een generalist op het gebied van zorg (b.v. wijkverpleegkundige).

WERKWIJZE

De grote gemene deler is het streven het eigenaarschap zoveel als mogelijk bij de bewoner te laten. Eigen kracht en oplossingen vanuit het sociale netwerk krijgen voorrang. Pas als bewoners er zelf niet uitkomen of wanneer de veiligheid in geding is, wordt zwaardere  professionele ondersteuning ingezet.

AANSTURING

Sociale wijkteams zijn gebaat bij een faciliterende rol van de gemeente;  de gemeente is verantwoordelijk voor het monitoren van het proces en de resultaten.

WAT MOETEN PROFESSIONALS KUNNEN?

Maatwerk voor duurzame oplossingen                                                                                                               

Inzicht krijgen in de daadwerkelijke behoefte van bewoners . Als de daadwerkelijke vraag duidelijk is, is het zaak om de juiste ondersteuningsvorm te kiezen, zowel inhoudelijk als voor de wijze waarop de relatie met de bewoners wordt ingericht.

Samenwerken is een must      

Samenwerken in het team en met andere professionals.                                                                                                                                 

Evalueren                                                                                                                                                                                          

Een mix van doelgericht werken, een flinke dosis creativiteit en analytisch vermogen naast  de voortgang bewaken door tussentijds bij kunnen sturen.       

AFSTEMMING MET SCHOLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De preciese afstemming moet in onze regio nog vorm krijgen; op dit moment is de jeugdmaatschappelijk werker een link tussen de wijkteams en de school.  De nieuwe waarden sluiten goed aan op die van Prakticon:  zelfredzaam, de kracht van je sociale netwerk benutten, samen oplossingen zoeken, zelforganiserend vermogen benutten. Intussen ontwikkelen diverse burgers eigen initiatieven om elkaar te ondersteunen b.v. elkaar helpen met allerlei klusjes. Er kan meer verbinding ontstaan.                                                                                      

    Delen via: