Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

PESTEN 2.0 (Studiedag Eelco en Gerrie)

Geplubliceerd op: 19-03-2014

 

 

 

Cyberpesten moet je zien als een vorm van pesten. Op dit moment blijkt uit onderzoek dat het minder voorkomt als gewoon pesten. Het vindt steeds vroeger plaats. Het hoogte punt speelt zich af in groep 8 basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Cyberpesten is vaak een verlengstuk van gewoon pesten. Cyberpesten heeft wel een grotere impact op de slachtoffers.

Het bestrijden, de preventie en detectie vraagt om een integrale aanpak, waarbij de jongere, zijn ouders, de school, de politie en de internet providers samen moeten werken.

Wanneer betrek je de politie erbij? Dat moet je gelijkschakelen aan offline pesten. In principe is pesten niet strafrechtelijk vervolgbaar. Dat wordt het pas wanneer er belediging, belaging, bedreiging, discriminatie, hacken, identiteitsmisbruik, oplichten, laster en smaad en sexting in het geding is. Kijk hiervoor naar de brochure van de politie: Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken. Deze is te downloaden op: www.kennisnet.nl

Bij de aanpak gaat het vooral om een positieve insteek. Neem de leerling serieus en luister naar hem/haar. Grijp snel in want het versturen op de digitale snelweg bij bijv. ongewenste foto’s gaat razendsnel. Maak in zo’n situatie gebruik van de wijkagent die bij het versturen van bijv. naaktfoto’s de zedenpolitie kan inschakelen. Deze kunnen providers soms bewegen om zaken af te sluiten of van het internet te halen.

Zorg voor preventie door zelf kennis te hebben van het internet (mediawijsheid) en door leerlingen te betrekken bij het nader uitleggen van zaken. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig de ethiek van het net te bespreken met leerlingen. Er zijn vele sites die je daarbij kunnen ondersteunen.

Laat leerlingen inzien dat zij altijd een keuze hebben bij het versturen van zaken naar anderen. Zorg dat de stille meerderheid in een groep de kracht heeft om invloed op pesters te hebben.

 

Voor Prakticon lijkt het goed om:

–       cyberpesten te zien als een onderdeel van pesten

–       herstelrecht te gebruiken in de aanpak

–       preventief met leerlingen de gevaren van het internet etc. regelmatig te bespreken.

–       Ga daarbij uit van een positieve insteek en betrek leerlingen bij het uitleggen.

–       Maak leerkrachten meer mediawijs

–       Ga partnerschap aan met ouders en verzorg uitleg over de wijze waarop de school omgaat met problemen op dit gebied

 

 Behulpzame internet sites:

www.pestkoppenstoppen.nl

www.meldknop.nl

www.kennisnet.nl   download Whatshappy poster

www.mijnkindonline.nl

www.mediaopvoeding.nl

www.itsuptoyou.nu

http://www.jipsgoededoelen.nl/

http://beartravel.wordpress.com/

www.internetsoa.nl

www.mediaenmaatschappij.nl

www.speakup.com

 

Filmpjes over pesten:

Youtube:     – Little girl scared by the scary maze game

– leraar over het filmen van leraren in de klas

 

Game sites waar via chatten pestgedrag kan voorkomen:

Habbo hotel:  www.habbo.nl

Movie Star Planet:  www.moviestarplanet.nl

    Delen via: