Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Passend onderwijs en OPR

Geplubliceerd op: 10-12-2013
Ieder samenwerkingsverband moet een ondersteuningsplanraad (OPR) opstellen. Deze raad heeft instemmingsrecht als het gaat om het ondersteuningsplan.
Het eerste plan moet uiterlijk 1 februari 2014 worden voorgelegd aan de OPR en uiterlijk 1 mei 2014 naar de inspectie van het onderwijs worden gestuurd. In het ondersteuningsplan staat hoe passend onderwijs in dit samenwerkingsverband georganiseerd wordt. Hierin worden vragen beantwoord zoals: hoe worden reguliere scholen extra ondersteund? Wanneer wordt doorverwezen naar het speciaal onderwijs en hoe verloopt de procedure hiervoor? Welke ondersteuning moeten scholen in het samenwerkingsverband ten minste bieden? Er worden ook een aantal financiele zaken vastgelegd. ¬†Afspraken over het budget voor speciaal onderwijs en de verdeling van het ” oude rugzakkenbudget” .
Karen Tempels is ouderlid van de MR en sinds vorige week lid van de OPR.
We zullen binnenkort meer van haar horen.
Gr Agnes
    Delen via: