Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Onderzoek

Geplubliceerd op: 19-12-2013

Aan alle docenten van 50 tot en met 60 jaar van Prakticon

 

Beste collega,

Graag informeer ik u op voorhand over het volgende.

Voor mijn afstudeeropdracht van de deeltijdopleiding Personeel & Arbeid aan Saxion Hogeschool te Deventer, voer ik een onderzoek uit binnen Achterhoek VO.

In het kader van het actuele thema ‘duurzame inzetbaarheid’ heb ik het bestuur van Achterhoek VO voorgesteld om de mate van employability van de docenten binnen de stichting, in de leeftijd van 50 tot 60 jaar, te onderzoeken. Het bestuur ondersteunt dit thema. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een handreiking te formuleren met daarin aanbevelingen voor maatregelen die het bestuur kan treffen om de inzetbaarheid te ondersteunen of vergroten.

De P&O’ers van alle scholen is gevraagd te onderzoeken of er op hun school belangstelling is om mee te werken aan het onderzoek. Zes scholen hebben hier positief op gereageerd.

Uw directie heeft ook toegezegd mee te willen werken aan dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een anonieme enquête, gericht aan de docenten uit de genoemde doelgroep. Daarnaast zullen de direct leidinggevenden, rectoren/directeuren en de P&O’ers van de betreffende scholen, geïnterviewd worden.

Begin januari 2014 ontvangen alle docenten uit de doelgroep via de P&O’er van uw school de vragenlijst met een begeleidende brief. Ik zou het op prijs stellen indien u de vragenlijst in wilt vullen.
De ontvangen informatie wordt uiteraard absoluut vertrouwelijk en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende of met uw eigen P&O’er.

Met vriendelijke groet,

 

Wilma Peters

W.Peters@rietveldlyceum.nl
06-54347453

    Delen via: