Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Meedoen arrangement

Geplubliceerd op: 22-02-2017

Andere gemeenten hebben gelijksoortige regelingen.

Meedoenarrangement

Meedoenarrangement 2017 is van start

Het is eindelijk zover! Het Meedoenarrangement 2017 is van start. Vanaf 13 februari kunnen Doetinchemmers die van weinig meer dan een minimum inkomen moeten rondkomen, zich aanmelden. Zij kunnen een keuze maken uit een ruim aanbod. Ook de scholen zijn weer opgenomen in ons aanbod.

De website van Meedoenarrangement heeft een geheel nieuw jasje gekregen. In korte tijd is er met man en macht gewerkt aan een geheel nieuwe applicatie en website. De site is getest door vrijwilligers, aanbieders en deelnemers. Wij zijn trots op het eindresultaat!

Wij wensen jullie voor 2017 heel veel succes met het Meedoen van de deelnemende scholieren!

Met vriendelijke groet,
Team Meedoenarrangement

Bestel onze raamsticker en Meedoenlogo!Wilt u laten zien dat u aanbieder bent van het Meedoenarrangement? Bestel dan gratis raamstickers en een digitaal Meedoenlogo. Geïnteresseerd? U kunt uw bestelling voor een raamsticker en/of het digitale logo mailen naar info@meedoenarrangement.nl
Trotse aanbieder van het Meedoenarrangement
Download PDF
Algemene voorwaarden 2017Graag attenderen wij jullie op de algemene voorwaarden 2017. De voorwaarden zijn iets gewijzigd ten opzichte van 2016.
Hoe is het Meedoen met school geregeld?Wij brengen het proces van meedoen van het kind en/of jongere binnen school tot aan de facturatie van de school aan het Meedoenarrangement nogmaals onder uw aandacht.De deelnemers

Ieder kind en jongere tot 18 jaar ontvangt 900 punten (waarde van €450,-). Deze punten zijn een jaar geldig en kunnen besteed worden aan sport, hobby, educatie of andere vrije tijdsbesteding. Van deze 900 punten is een deel te besteden aan schoolkosten.

– Voor het basisonderwijs mogen er maximaal 3 bonnen van 50 punten worden besteld. Dit staat in totaal gelijk aan 150 punten (waarde van €75,-).

– Voor het voortgezet- en beroepsonderwijs mogen er maximaal 4 bonnen van 100 punten worden besteld. Dit staat in totaal gelijk aan 400 punten (waarde van €200,-).

De bestelde tegoedbonnen zijn tevens de afhaalbewijzen.

Inlevering van de tegoedbonnenDe tegoedbon(nen) word(t)(en) door het kind of diens ouder(s)/verzorger(s) ingeleverd op school. De afhaalbewijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van het betreffende kind of jongere. Deze gegevens dienen door de school gecontroleerd te worden, wanneer nodig met een identiteitsbewijs. Bij inname van het bewijs dient de datum van inname te worden genoteerd op het afhaalbewijs, inclusief een paraaf van de school als wel die van de ouder(s)/verzorger(s) of jongere.De facturatie

Uw school verrekend de ingeleverde afhaalbewijzen met de schoolkosten die leerlingen moeten maken. Uw school krijgt het geld door de tegoedbonnen te declareren bij het Meedoenarrangement. Voor de facturatie van deze schoolkosten hanteren we een 80/20-% regeling. Dit betekent dat 80% mag worden gefactureerd aan het Meedoenarrangement en 20% wordt door de school betaald.

Voorbeeld: bij een tegoedbon van €25,- betaalt de school €5,- en het Meedoenarrangement €20,-

Slechts correct toegestuurde facturen worden door het Meedoenarrangement ter betaling in behandeling genomen.

Voor de opmaak van uw factuur gelden een aantal afspraken:
– Facturen dienen te zijn voorzien van de naam van de leerling, en het nummer van het afhaalbewijs. Het afhaalbewijs mag digitaal eventueel als bijlage worden meegestuurd.
– De tegoedbonnen die daadwerkelijk zijn besteed mogen gefactureerd worden.
– De factuur moet worden verstuurd naar info@meedoenarrangement.nl.
– Graag ontvangen wij aan het einde van elke maand een facturatie over de betreffende maand.Tot slotWilt u erop alert zijn dat ouders/verzorgers of jongeren slechts de benodigde afhaalbewijzen inleveren op school? Punten van afhaalbewijzen die zijn besteld, maar niet worden besteed kan het Meedoenarrangement niet terugstorten. Hierdoor zijn de kinderen en jongeren hun punten kwijt. Graag willen wij jullie vragen samen met ons ouders erop te attenderen per keer het aantal schoolbonnen te bestellen dat daadwerkelijk wordt uitgegeven.
Vragen?Hebt u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via info@meedoenarrangement.nl of bel naar gemeente Doetinchem ((0314) 377 377). U kunt vragen naar de contactpersonen mevrouw R. Wientjes of de heer P. van Gijzen.