Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Lenotheek

Geplubliceerd op: 25-11-2014

We hebben een nieuw boek te leen:

We hebben een nieuw boek te leen:

Titel: Dynamiek in verbinding, invloed in organisaties vanuit contextueel perspectief.                                               Auteurs: Hans Groeneboer en Veresca van den Berge

Dit boek gaat verder dan de invloed van drijfveren, talenten en leiderschapsstijl, invloed van communicatie, organisatiestructuren en macht. Groeneboer en van de Berge gebruiken de vier contextuele invalshoeken (dimensies) in een handig model voor samenwerking.

 Feiten (1e dimensie)

DNA, aanleg en beperkingen,life-events (o.a.geboorte/overlijden/oorlog/werkloosheid e.d.), organogrammen die de ple

 

 

 

Psychologische vermogens (2e dimensie)

Persoonlijke ontwikkeling, profielen

(o.a.vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, identificeren, samenwerken, taken volbrengen, onvoorwaardelijke liefde) Integratie van behoeften op individueel niveau

Model: Ofman (kwaliteiten), Human dynamics

Interactie (3e dimensie)

Gedrag roept ander gedrag op.

Overlevingsmechanismen als gevolg van niet vervulde psychologische behoeften kleuren  reacties in.

Communicatiemodellen (Transactionele Analyse, dramadriehoek,RET, systeemtheorie).

 

 

 

 

 

Relationele ethiek (4e dimensie)

De balans tussen geven en nemen

>erkenning voor investering.

A-symmetrische loyaliteiten doordat ouders altijd meer geven dan het kind

Als de balans verstoord is leunen we op destructief rechtvaardigheidsgevoel> we vereffenen de rekening met elkaar> projectie en overdracht.

Oplossing: de dialoog aangaan en vervolgens elkaar kunnen ontmoeten (Martin Buber; ik word door jou).

Groei en verbinding ontstaat vanuit de 4e dimensie!!

De vierde dimensie geeft betekenis!  In de gesprekscyclus van wie ben ik kun je starten met de invalshoek “ervaringen” en van daaruit gedrag leren herkennen.                                                                                                                           Uit de 3e en 4e dimensie haal je je drijfveren voor persoonlijke motivatie.

Praktijkvoorbeeld                                                                                                                                              toen ik 14 jaar was kwam mijn moeder elke ochtend aan mijn bed om haar verhaal te vertellen, haar verdriet om haar verloren zoon.(1e dimensie)  Ik was als kind vanzelfsprekend loyaal aan haar, leerde mijn behoeftes te parkeren (2e dimensie). Ik nam de overtuiging op me “dat ik verantwoordelijk ben voor de last van de ander” en nam de rol van volwassene op me (3e dimensie).

Nu jaren later herken ik, dat ik moeite heb mijn behoefte aan erkenning op een directe wijze te halen. Ik heb allerlei manier ontwikkeld zowel kwaliteiten (2e dimensie) als ook overlevingsmechanismen, net als iedereen. In de dagelijkse omgang merk ik dat als het spannend voor me word ik “de rekening van toen met mijzelf en anderen aan het vereffenen ben”. (4e dimensie)

Wie ben ik: een boeiende reis naar zelfinzicht waarbij autonomie en verbinding meer en meer in balans komen. Ik ontwikkel mezelf door te leren van eigen ervaringen in ontmoeting met de ander: de leidinggevende, collegae, leerlingen, ouders  en anderen in mijn privé.Een levenslang IOD hiermee!!! Laten we als het moeilijk wordt reflecteren op onze eigen gevoeligheden, de ander uitnodigen zijn/haar verhaal te vertellen en het jouwe te delen! Hierdoor buigen we rood gedrag om naar groen, ontstaat op den duur meer begrip voor elkaar! Het is aan jou en aan mij om elk moment van rood naar groen te kleuren, elke dag tot een dag van dialoog te creeren… Ombuigen en inkleuren….

Agnes

    Delen via: