Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Het curriculum en Prakticon (BELANGRIJK!!!)

Geplubliceerd op: 26-11-2013

 

 

 

 

Prakticon zit dit schooljaar in de pilot groep van scholen die samen met het Landelijk werkverband voor Praktijkonderwijs en de inspectie aan het onderzoeken is hoe de resultaten beter in kaart gebracht kunnen worden.
Tot nu toe was het zo dat het PRO met name op de uitstroom cijfers beoordeeld werd door de inspectie.
Er wordt nu gekeken naar de de streefdoelen per domein (Werk, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap). Deze bekende doelen voor het praktijkonderwijs zijn aangepast aan de huidige tijd en zullen gebruikt gaan worden.
Het  betekent dat ook onze school gaat bekijken of wij al deze doelen daar waar nodig aan kunnen bieden aan onze leerlingen. Uitgangspunt blijft dat de leerling leidend is en niet het curriculum.

De herziene  streefdoelen zijn  hier te bekijken.

Het zal ook betekenen dat ons PLAN  aangepast gaat worden, meer gericht op de 4 pijlers.
Daarnaast zijn er nieuwe wettelijke regels voor het IOP en het OPP dat hieronder valt.
Een van de wijzigingen is het feit dat binnen 6 weken na aanvang van een leerling op onze school er een OPP moet liggen dat aan nieuwe eisen moet voldoen. Daarnaast moet er vanaf het begin meer aandacht besteed worden aan het einddoel van de leerling en welke begeleiding en ondersteuning hij daar voor nodig heeft.

De nieuwe regels voor het IOP zijn hier te lezen.

OC en Eelco zullen begin 2014 met nadere informatie gaan komen. Heb je nu al vragen dan kun je ook bij ons terecht.
GR Eelco

 

 

    Delen via: