Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Depressieve leerlingen LENOTHEEK LENOTHEEK

Geplubliceerd op: 12-10-2014

Auteur(s): Ard Nieuwenbroek

Jongeren horen blij, onderzoekend en levendig te zijn. Jammer genoeg klopt dit beeld niet met de realiteit. Duizenden jongeren lijden in Nederland aan een depressie, soms al op de basisschool. Er blijken zelfs depressieve kleuters en peuters te bestaan, ook al lijkt dat gelukkig een kleine groep.

Dit praktijkboek bevat, naast basistheorie, vooral veel praktische handreikingen voor het omgaan met depressieve jongeren. Hoe signaleer je hun problemen? Hoe kun je deze leerlingen in school begeleiden? Natuurlijk gaat het dan niet om diagnose en therapie. Dat is voorbehouden aan opgeleide gedragswetenschappers van buiten de school. Het gaat om samenwerking. Iedere school heeft de inspanningsverplichting om stagnerende ontwikkelingen bij een leerling te constateren en de leerling daarin te begeleiden. We weten inmiddels ook dat therapie van buiten school een veel hoger effect heeft als die binnen school wordt ondersteund met niet-therapeutische begeleiding.

 

Kort  verslag:

Stemmingswisselingen duiden nog niet op een stemmingsstoornis.

Er wordt gesproken over een stoornis is ten minste sprake is van vijf van de volgende kenmerken, niet het gevolg zijnde van drugs/medicatiegebruik:

overheersende gedeprimeerde stemming, duidelijk verlies van belangstelling/plezier in alledaagse dingen, het eetpatroon wijzigt, klachten over vermoeidheid en weinig energie, slechte concentratie, veranderingen op activiteitenniveau, slaappatroon staat onder druk, hoog ontwikkeld besef van “schuld”, denken aan de dood/zelfdoding.

De volgende signalen worden onderscheiden: affectief (somber, laag zelfbeeld e.d.), cognitief (interne denkpatronen over zichzelf-de omgeving), motivationeel (passief, terugtrekgedrag, niet meer naar school willen) en secundaire: lichamelijke+vermoeidheid en slaapproblemen, angstig gedrag door hun afhoudende sociale houding, leerproblemen.

De benadering van kinderen met een depressie  is niet wezenlijk anders, maar vraagt wel specifieke klemtonen: sensitiviteit, liefdevolle ondersteuning, een uitnodigende omgeving en belonen.

Een aantal praktische tips:

*besef, dat depressiviteit en leerproblemen vrijwel altijd samengaan

*zorg voor een rustige plek in de klas/ regel het gebruik van een koptelefoon

* zorg ervoor dat deze leerlingen succeservaringen op kunnen doen

*geef positieve feedback en ondersteuning, gekoppeld aan relationeel communiceren

( de jongere hoort dat hij invloed heeft op jou als begeleider, dat hij effect heeft in wat hij zegt/doet. Dat heeft onmiddellijk effect op de zelfvalidatie

* hou rekening met het feit, dat depressieve jongeren weinig tegelijk kunnen ontvangen (doseer je aandacht)

*wees betrouwbaar en kom afspraken na; beloof geen dingen die je niet waar kunt maken

*zorg voor een buddy in de groep

* houd intensief contact met de ouders

*wees alert op stemmingswisselingen

    Delen via: