Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Dag van de Dialoog 2014

Geplubliceerd op: 07-11-2014

Afgelopen maandag 3 november hebben we binnen Prakticon aandacht besteed aan de Landelijke Week van de Dialoog. Er is ruimte voor iedereen om te vertellen en naar elkaars’ verhaal te luisteren zonder te oordelen. Centraal tijdens de dialoog staat om elkaar met respect te benaderen.

Het thema van het dialooggesprek is dit jaar: uitsluiting. Dit thema is actueel als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen waardoor er sociale spanningen kunnen ontstaan.

In de ochtend kregen 20 leerlingen van de vier kernteams  de gelegenheid hier in twee groepen, aan deel te nemen.  Na een voorstelrondje waarin de leerlingen met elkaar kennis konden maken gingen we over op het dialoogthema: uitsluiting.

In beide groepen kwamen er verschillende verhalen en  uitingsvormen van uitsluiting naar voren: variërend van discriminatie bij de plaatselijke voetbalclub, gepest worden vanwege je uiterlijk tot het weggepest worden van een school zijn enkele vormen van uitsluiting waar de deelnemende leerlingen van onze school mee te maken hebben gehad. Ook het vluchten naar Nederland vanuit een onveilig land is een vorm van uitsluiting waar sommige leerlingen van onze school helaas mee te maken hebben en waar je tijdens zo’n dialooggesprek wel even stil van wordt.

Leerlingen gaan verschillend om met uitsluiting: de een probeert om vervelende opmerkingen te negeren, een ander reageert  verbaal  op vervelende opmerkingen en weer een ander zoekt  de ‘oplossing’  in een vechtpartij…

Een leerling reageerde met de opmerking: “Ik vind dat iedereen het recht om gewoon met plezier naar school te gaan!”

Alle deelnemende leerlingen reageerden na afloop enthousiast over het gevoerde dialooggesprek. De leerlingen durfden zich kwetsbaar en open op te stellen in de dialoog. Er werd naar naar elkaar geluisterd en respectvol op elkaar gereageerd. In beide groepen werd na afloop gevraagd of er de volgende week weer een dialooggesprek zou zijn.

In de middag  was er een dialooggesprek met zeven collega’s die tijd vrij konden maken om gedurende een uur over dit thema van gedachten te wisselen. Ook binnen deze setting werden verschillende voorbeelden van uitsluiting gedeeld: in werk, met vrienden, familie.

Prakticon is een dialoogschool. Er ligt een mooie uitdaging om dit jaarlijkse dialooggesprek in onze school frequenter plaats te laten vinden en verder  te implementeren in het onderwijsconcept. Het is de moeite waard om leerlingen te stimuleren dialooggesprekken met elkaar te voeren en naar elkaar te (leren) luisteren zonder oordeel. Kortom :een waardevolle voorbereiding om actief deel te nemen in de mondige wereld.

 

Irene ter Haar