Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Bericht van de ouderraad

Geplubliceerd op: 09-05-2017

Beste ouders/opvoeders.

Even een berichtje van de ouderraad.
Onze kinderen gaan naar praktijkschool Prakticon. En omdat de kinderen steeds zelfstandiger worden staan wij als ouders vaak iets verder van de school. Maar het is belangrijk om samen met de school in gesprek te blijven. Positieve en minder positieve ervaringen door te geven en bespreekbaar te maken. Mee te denken over verschillende thema’s waar onze kinderen tegen aan lopen op school. Een ouderraad geeft de school de gelegenheid om te horen hoe school door ouders beleefd wordt. Als ouderraad zijn wij afhankelijk van onze eigen inbreng, maar ook de inbreng van andere ouders op school stellen wij zeer op prijs. Mochten jullie punten hebben die wij mee kunnen nemen in onze vergaderingen, dan horen wij dat graag!

Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan om leden te werven voor de ouderraad. Hier hebben vier ouders/opvoeders op gereageerd. Inmiddels hebben we met elkaar kennisgemaakt en zijn we blij met deze versterking.
We willen ons even voorstellen als ouderraad:
Gerry Spaan (voorzitter)
Karin Assink (secretaris)
Enno Heijndermans (penningmeester)
Monique de Groot
Ilona Bloemendaal
Natasja Veldhuis

Albert Roelofs, Petra Eggink en Jacqueline Wenneker hebben enkele jaren deelgenomen aan de ouderraad maar stoppen na dit schooljaar. Bedankt voor jullie inzet!

Op 18 mei om 20.00 uur hebben we als ouderraad een gesprek met de GGD. In dit gesprek wil de GGD met ouders van gedachten wisselen over hoe ouders de rol van de GGD zien in het onderwijs. Welke onderwerpen zijn belangrijk om aandacht aan te geven? Wat zijn ervaringen van ouders met de GGD? Mocht je hier een bijdrage aan willen leveren of bij het gesprek aanwezig willen zijn laat dit dan weten via de mail: ouderraad@prakticon.com.

Met vriendelijke groet,
Gerry Spaan
Voorzitter Ouderraad Prakticon