Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Als leerlingen hun eigen school ontwerpen...

Geplubliceerd op: 07-03-2013

Geen vaste methode, geen toetsen en geen cijfers. Daarentegen wel een groep leerlingen die hun eigen lesmateriaal maken en zichzelf én elkaar een semester lang van alles leren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat is The Independent Project: onderwijs ontworpen en uitgevoerd door de leerlingen zelf.

In dit onderwijsmodel fungeert de docent niet als vakspecifieke instructeur, maar als mentor en coach. De leerlingen formuleren onderzoeksvragen die als basis dienen voor de onderwerpen die ze willen bestuderen. Ze pitchen hun ideeën: eerst voor hun medeleerlingen en daarna nog eens bij de docenten. Op deze manier vullen de leerlingen elkaar aan en zorgen docenten voor feedback en waar nodig voor (bij)sturing en begeleiding.
Betrokkenheid en meesterschap
The Independent Project ging in 2010 van start op Monument Mountain Regional High School in Massachusetts. Sam Levin, een van de leerlingen, wilde een leeromgeving creëren waar leerlingen zelf de regie voeren over hun leerproces. Directeur Marianne Young zag potentie in het idee en stemde in met een pilot. Een gemêleerde groep van acht leerlingen uit verschillende klassen en met verschillende prestaties mochten een semester lang hun eigen onderwijs vormgeven.
Onderzoeksvragen
Het lesprogramma is opgesplitst in vier onderdelen: oriëntatie, de wetenschappen, de kunsten en de collectieve inspanning. Wekelijks zijn de leerlingen hier ongeveer de helft van hun tijd mee bezig. Bij ieder onderdeel formuleert de leerling wekelijks een onderzoeksvraag waarna hij gaat researchen en op zoek gaat naar een antwoord. Vervolgens leert de leerling zijn vergaarde kennis aan zijn medeleerlingen. Bij collectieve inspanning werken alle leerlingen samen aan een oplossing voor een globaal probleem. Hier staat werken aan een gemeenschappelijk doel en samenwerking centraal.
Individuele inspanning
De andere helft van de tijd zijn de leerlingen bezig met hun individuele inspanning: een eigen project waar ze het hele semester aan blijven werken. Sommigen leren een instrument te bespelen en anderen schrijven gedichten of maken een documentaire. De leerlingen hebben de complete vrijheid om te kiezen wat ze willen doen, zolang ze maar kunnen aantonen dat ze er moeite voor doen en vaardigheden ontwikkelen.
Vragen
In de Verenigde Staten verschilt het curriculum per staat. In deze onderwijsvorm focussen de leerlingen op de vier verplichte onderdelen van het geldende curriculum in Massachusetts: Engels, wiskunde, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. In het begin was er veel weerstand van docenten, die het gevoel hadden dat er nog teveel vragen onbeantwoord bleven: Wat is de rol van de docent? Wie bepaalt wat goed werk is? Wie beslist wat krediet verdient en een diploma waard is?
Evaluatie
De leerlingbegeleiders en het afdelingshoofd besloten uiteindelijk of de leerling een voldoende of een onvoldoende kreeg voor het project. Dit was echter alleen uit noodzaak, want de echte evaluatie kwam gedurende het semester op hele andere manieren aan bod: wederzijdse evaluatie, zelfreflectie en onderwijs op basis van evaluatie.
Tijdens de vaste wederzijdse evaluaties bespreken de leerlingen elkaars onderzoeksvragen en studiemethoden en geven ze elkaar op- en aanmerkingen. Ook gedurende de week deden de leerlingen dit uit zichzelf, wat tegen het eind van het project nog veel waardevoller bleek te zijn. De persoonlijke evaluatie bestond uit het opbouwen van een portfolio. Leerlingen moesten een persoonlijk verslag bijhouden over hun individuele inspanningen en de groepsdynamiek. Deze ‘dagboeken’ waren persoonlijk en werden niet gedeeld met de rest van de groep. De academische portfolio’s werden wel gedeeld op dat leerlingen van elkaars onderzoek en gebruikte methoden kunnen leren.
Alle evaluaties, op de uiteindelijke beoordeling na, waren formatief. Het doel van deze evaluaties was niet de evaluatie zelf, maar waar deze tot zou leiden. Op deze manier verviel de behoefte aan summatieve toetsing omdat de formatieve beoordelingen leidend waren voor het leerproces van de leerling. Deze leidde onder andere tot meer leren en een verbetering van het werk van de leerlingen. Ook werden ze beter in het reflecteren op eigen werk en stelden ze meer vragen.

Delen via: