Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Aan de slag met inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Geplubliceerd op: 27-03-2015
26 MRT 2015
De Tweede Kamer heeft op 10 maart ingestemd met het wetsvoorstel dat de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs regelt. Op 31 maart stemt de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel. Een goed moment voor de samenwerkingsverbanden om verdere afspraken te maken.

Hoe zat het ook alweer?

Per 1 januari 2016 worden de samenwerkingsverbanden in het voorgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro. Om hier goed voorbereid mee aan de slag te gaan, past elk samenwerkingsverband zijn ondersteuningsplan op deze inpassing aan. De landelijke criteria voor de toewijzing van lwoo en pro en de lwoo-licenties blijven voorlopig bestaan.

Eigen criteria voor lwoo via opting out

Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor kiezen om voor de toewijzing van lwoo via opting out eigen criteria op te stellen. Ook kunnen ze via opting out zelf bepalen welke scholen een lwoo-licentie krijgen. Zo kunnen de scholen in de regio zelf bepalen welke leerlingen lwoo krijgen, en op welke scholen. Dat kan alleen als alle schoolbesturen uit het samenwerkingsverband daarmee instemmen. Voor het praktijkonderwijs is het niet mogelijk om eigen criteria op te stellen.

Het moment om afspraken te maken

Met de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel, is dit het juiste moment om binnen de samenwerkingsverbanden afspraken te maken over hoe de inpassing regionaal wordt opgepakt. Hoe geeft het samenwerkingsverband op regionaal niveau de toewijzing van lwoo en pro vorm? Hoe gaat de toewijzingsprocedure eruitzien? En wil het samenwerkingsverband via opting out afwijken van de landelijke criteria voor lwoo of de lwoo-licentie? Dit zijn vragen die het samenwerkingsverband moet beantwoorden.

Op 1 september 2015 moet het samenwerkingsverband de conceptaanpassing van het ondersteuningsplan naar de ondersteuningsplanraad hebben gestuurd.

Handreiking van het Steunpunt passend onderwijs VO

Het Steunpunt passend onderwijs VO van de VO-raad heeft een handreiking ontwikkeld waarin het tijdspad, de benodigde aanpassingen in het ondersteuningsplan en de achtergronden duidelijk uiteen zijn gezet.

Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen bij het steunpunt ook terecht voor maatwerkondersteuning bij de inpassing van lwoo en pro.

    Delen via: