Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

FLIPPING THE CLASSROOM: 6 VOOR- EN NADELEN

Geplubliceerd op: 13-01-2016
motivatie | leerstijlen en vakdidactiek | ICT/nieuwe media in de klas | maandag 11 januari 2016, 15:12
Flipped


De Flipping the Classroom-hype is inmiddels al een tijdje overgewaaid. Dat het meer is dan een modegril, blijkt uit het feit dat veel docenten het concept in meer of mindere mate toepassen in hun onderwijs. Bent u (nog) niet zo ver of twijfelt u over de manier waarop? Onderwijs van Morgen zet voor u een zestal voor- en nadelen op een rij.

Voordelen

Autonomie over het leerproces
Bij het flipping the classroom-concept wordt doorgaans veel gebruik gemaakt van filmpjes en/of podcasts. Leerlingen krijgen daardoor meer autonomie over het eigen leerproces. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze een video bekijken en als iets niets meteen duidelijk is, kunnen ze de video pauzeren, terugspoelen of nog eens in zijn geheel bekijken. Daarnaast is het met behulp van de video’s makkelijker om weer op schema te komen als je een of meerdere lessen hebt gemist. Ook vinden leerlingen het doorgaans fijn om de filmpjes te bekijken ter voorbereiding van een toets.

Goede voorbereiding
Als docent word je bij het maken van video’s extra gemotiveerd om goed na te denken over de manier waarop je iets uitlegt aan leerlingen. Je hebt als het ware maar één kans om het goed aan te pakken. Ook dien je – om de video’s kort en bondig te houden – na te denken over de belangrijkste elementen uit de lesstof. De drie auteurs van de masterthesis  ‘Waarom zou ik (niet) flippen?’ (2013) ervoeren dit als een gunstige bijkomstigheid: “Dit zorgde ervoor dat we inhoudelijk veel beter voorbereid waren op de les dan normaal, waardoor we beter konden reageren op vragen tijdens de les.”

Effectieve, activerende onderwijsvorm
Flipping the Classroom heeft, in ieder geval in het hoger wetenschappelijk onderwijs, een positief effect op de slagingspercentages van leerlingen. Zo blijkt uit een flipping-pilot vanRijksuniversiteit Groningen dat 4 van de 6 docenten vinden dat studenten met deze lesvorm een sterkere leerervaring en een beter begrip van het lesmateriaal hebben. Daarnaast is bij de helft van de deelnemende docenten een toename zichtbaar in het slagingspercentage. Deze resultaten komen overeen met bestaand onderzoek.

Nadelen

Effectiviteit hangt af van leertaak
Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van videobeelden afhangt van het soort leertaak. In een artikel op Kennisnet.nl stelt bijzonder hoogleraar Onderwijspsychologie Tamara van Gog dat video “bij leertaken waar motorische handelingen worden voorgedaan, vaak een voordeel heeft boven plaatjes bij geschreven tekst. Maar uit een recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd, bleek dat er bij het leren van een wiskundesom geen verschil was in effectiviteit. Voor andere leertaken is dat nog niet vastgesteld.” Wel is duidelijk dat het leren met videovoorbeelden een positief effect heeft op de ontwikkeling van (communicatieve) vaardigheden als samenwerkend leren en assertiviteit.

Veel voorbereidingstijd
Het doel van flipping the classroom is om tijdens de les meer tijd vrij te maken voor activerende werkvormen. Alleen kost het vormgeven van actieve lessen de nodige tijd. En dat terwijl je waarschijnlijk al veel tijd steekt in het maken van (video-)instructies. Kortom: het maken van instructievideo’s én het ontwerpen van activerende lessen is voor veel docenten een enorme opgave. (Geijn et al., 2013)

Afstand leerling-docent tijdens instructie
Een van de nadelen van instructie als huiswerk is dat het voor leerlingen die de lesstof niet begrijpen frustrerend kan zijn om telkens naar dezelfde uitleg te kijken en/of te luisteren. Daarnaast moeten leerlingen die er een vraag over hebben wachten tot de komende les. Grote kans dat ze dan vergeten de vraag te stellen of het niet meer de moeite waard vinden.

Ervaart u bij het flippen van uw lessen één of meer voor- en/of nadelen uit bovenstaande opsomming? Of heeft u wellicht nog een aanvulling op bovenstaande punten? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

    Delen via: