Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Aandacht voor de leefregels!!!

Geplubliceerd op: 27-09-2013

Beste collega’s

Prakticon is weer met 10 % gegroeid en dat betekent ook zo’n 35 leerlingen meer in de school en om de school.
Drukte tijdens de pauzes etc.
Wil iedereen de leefregels nog eens doornemen in de klas.
Hieronder staan ze nog eens op een rijtje:

Respect voor jezelf
Respect voor de ander
Respect voor je omgeving
De school dient een plek te zijn waar een ieder zich veilig voelt.
De school heeft ervoor gekozen herstelrecht als instrument te
gebruiken om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Zowel
dader als slachtoffer laten hun stem horen zodat de dader het
aangedane kan herstellen. Beiden kunnen vervolgens hun plek
weer innemen. Als er spanning blijft bestaan, kan dit leiden
tot een onveilige sfeer en een negatief pedagogisch klimaat.
Herstelrecht kan zo nodig aan sancties gekoppeld worden.
Samen met leerlingen en ouders werken we aan de implementatie en het uitvoeren van herstelrecht. In de veilige school leren
alle betrokkenen dat conflicten opgelost kunnen worden.

Delen via: