Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Eigen Kracht op scholen: ‘Most things looks better when you put them in a circle’

Geplubliceerd op: 05-02-2013

De Eigen Kracht Centrale is al in meer dan 6000 ‘probleemsituaties’ van betekenis geweest. Het laatste jaar ook voor kinderen, vanuit leerproblemen in het onderwijs. Toch is er bij de meeste scholen niet zoveel bekend over de toegevoegde waarde die een Eigen Kracht Conferentie heeft. Kim van Haeften, leerkracht op De Torenuil in IJsselstein, ging op onderzoek en bezocht de kennismakingsworkshop in Utrecht. Haar verhaal.

De tweede workshop rond ‘Eigen Kracht op scholen’ werd op woensdag 16 januari gegeven door Hedda van Lieshout en Johan Frentz, twee mensen van ‘de Centrale’ zelf. Waarom speciaal voor scholen? Omdat ook scholen gebaat zouden zijn bij het maken van een kring van mensen rondom een kind met problemen. Een kind die aangeeft dat  het niet meer gaat. Een kind dat niet naar school kan of wil, een kind wat met justitie in aanraking komt of een kind dat gepest wordt.

Bij ‘Eigen Kracht’ gaat het niet om een  methodiek, maar om een mensgerichte visie op leven.  Met hulp van eigen vrienden , bekenden, klasgenoten en/of leraren wordt een herstelplan gemaakt. Maar in de Eigen Kracht Conferentie – en in de aanloop ernaar toe – krijgt het kind de regie in handen. Niet de professional.

Wanneer vraag je om hulp?

Wanneer je uit je kracht bent en het lukt al een poosje niet, je loopt vast en je dagen gaan voorbij zonder dat er iets gebeurt met jou en voor jou,  dan is het fijn als je iemand om je heen hebt. Iemand die je weer verder kan brengen, die je laat groeien, die je activeert en een stem geeft. Soms zit het hem in heel kleine dingen zoals; oprecht luisteren.

Iedereen heeft wel iemand, maar is die iemand ook op de hoogte van jou en hoe het echt met je gaat. Wanneer vraag je om hulp, waarvoor en hoe? Je stelt je behoorlijk kwetsbaar op als je toegeeft dat het zelf niet lukt. Wil je dat een ander dat ziet of los je het toch wel zelf op?

De beslissing om een  Eigen Kracht Conferentie te laten plaatsvinden, is al een krachtig besluit op zichzelf. Je stelt je daarmee kwetsbaar op, bent in staat om aan te geven dat je hulp nodig hebt. Maar tegelijkertijd pak je de regie weer terug over je eigen leven. Je beseft dat je het zelf moet doen, zo’n stap zetten, maar dat je het niet alleen hoeft te doen.

Stel je bent een leerling op het VMBO die zijn bed niet uit kan komen, omdat je lijf zeer doet. Je komt elke dag te laat of niet op school. Maar het is geen gediagnosticeerde stoornis of ziekte. Wat heb je dan nodig?  Of je bent een leerling uit groep 3 die een broer heeft die met geweld de schoolbus is ingeduwd, op weg naar de speciale school. Simpelweg omdat de ouders geen tijd hebben.

Hoe fijn is het als er iemand is die kan helpen.  Waarmee je al een relatie hebt, uit betrokkenheid. Aan wie je de vraag kan stellen: ‘Wil je mijn kind naar school brengen, want het lukt mij zelf nu niet?’

Iedereen kent wel die momenten waarop vrienden, familie of buren het verschil maken en weer kracht geven aan je leven. Maar een kind van een jaar of 16 kan die stap soms niet direct maken. Dan kan een kring van betrokken mensen helpen. Met hulp van een EK-coördinator nodigt het kind zelf deze mensen uit voor een Eigen Kracht Conferentie. Daar wordt samen het plan gemaakt. Afspraken en acties waarmee jij als kind verder kan en steun voelt van de mensen om je heen en daardoor weer vertrouwen krijgt in de toekomst.

De Eigen Kracht Centrale heeft een aantal variaties bedacht rondom het formeren en werken in kringen. Oorspronkelijk komt het idee uit Nieuw Zeeland. Zo’n kring bestaat gemiddeld uit 13 personen, maar het kunnen er ook wel 30 zijn. Hoe meer mensen in de kring, hoe beter vaak het plan. Iedereen heeft in de kring een stem. Het plan wordt gemaakt zonder professionals. Zij geven eventueel wel de kaders aan waarbinnen oplossingen moeten worden gezocht. Bijvoorbeeld als er sprake is van gedwongen hulpverlening.

De vraag die steeds weer terugkomt is; ‘wat heb je nodig, van wie? ‘ Wanneer je zelf iets kan doen aan je herstel en je hebt het ook nog eens bedacht met je dierbaren, dan werkt dat.  Jij hebt het zelf in de hand. Jij krijgt je kracht terug, je gaat weer bloeien. Je eigen kracht is er altijd geweest, maar je was het even vergeten of je kon er niet bij.

Waarvoor werken we op school niet al met deze kringen?

Ik denk aan die kinderen die vastlopen in ons onderwijssysteem, bij wie de vorm niet meer past. Ik zie kinderen die onder begeleiding plots een prachtig ondernemersplan maken en dat met verve presenteren, terwijl ze eerder niet meer naar school wilden.

Kinderen die vaker de vraag gesteld krijgen:  ‘Wat ga je doen, wat heb je nodig, hoe wil je verder, wie heb je nodig?’. Het zou zo goed passen, denkend aan alle talenten die kinderen bezitten, maar niet voldoende kunnen uiten.

Ik denk zelf aan de week ervoor, toen  mijn zoon van 4 ziek was en ik de oudste weg wilde brengen. Ik kon wel naar de buurman, die al vaker heeft aangeboden mijn kinderen te kunnen opvangen als ik een boodschap moest doen. Maar nee, ik nam mijn zoon, met hoge koorts, gewoon op sleeptouw mee naar school. Waarom stel ik die simpele vraag niet? Wil je mij helpen?

Zijn we het vragen stellen verleerd of keert dat langzaam weer terug in deze crisistijd? Is het angst, angst voor het loslaten?

Op school heb je al een kring, je klas. Laten we daar gebruik van maken. Je staat er niet alleen voor. Kinderen kunnen heel knappe antwoorden op problemen bedenken. Op school kan het breed gedragen worden als men de visie vanuit de directie ondersteunt. Wil je dat op je school, dan kan het!

De Eigen Kracht Centrale biedt vaker een workshops voor scholen. Of er wordt verteld over de achterliggende visie. Bijna 750 coördinatoren zetten zich 2-3 x per jaar in, in alle delen van het land.

Zij bieden de ruimte, bemoeien zich niet met de inhoud, maar vertrouwen op de eigen kracht van de mensen in de kring, op het proces en de verbindende kracht. Het leert je anders naar hulpvragers te kijken. Want dat is in essentie aar het om draait.

Ik ga ervoor, de kring en het plan. In mijn groep 3, als Joris en Judy een groot ‘probleem’ hebben, dan zet ik ze niet uit de klas, maar haal ik ze in de kring. Zo klein kun je beginnen. Met de vragen: ‘Wat gebeurt hier, hoe kun je nu verder, heb je hulp nodig, wie heb jij om je heen en aan wie kun je hulp vragen als het nodig is?’ Met elkaar lossen we het op.

Want dat dat werkt, dat weet ik uit ervaring al.

Op de website van de Eigen Kracht Centrale staat alles over de Conferenties bij leervragen en alle andere varianten. Hoe je ze aanvraagt, etc..

 Most things looks better when you put them in a circle.

En iedereen heeft wel iemand om zich heen.

Kim van Haeften

    Delen via: