Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Creatieve Begeleiding op Prakticon

Geplubliceerd op: 23-09-2013

Creatieve Begeleiding op Prakticon;    Op school worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden via de zorg aangeboden, waaronder Creatieve  Begeleiding.

     

Wat houdt dat in?            Er wordt altijd gewerkt met een hulpvraag.  Er is sprake van een hulpvraag als een leerling  ergens problemen mee heeft. Dat kan op verschillende gebieden zijn; bv. als een leerling erg verdrietig is, als er thuis problemen zijn, als een leerling erg piekert of loopt te dromen (zodat hij zich niet meer goed kan concentreren), of als het te druk is in zijn hoofd. Dit wordt dan eerst besproken met de mentor en als de mentor vindt dat er hulp nodig is, kan de leerling met zijn hulpvraag  via de zorg naar mij toe gestuurd worden. De leerling  leert dan hoe hij op een inzichtelijke manier aan zijn probleem kan werken en daar een creatieve oplossingen voor kan bedenken. Creatieve Begeleiding is een manier om gevoelens te herkennen en te leren benoemen. De leerling leert goed te luisteren naar de gevoelens in zijn  lichaam en daar aandacht aan te geven. Uiteindelijk worden de resultaten en adviezen  weer  terug gekoppeld naar de leerling, mentor, zorgteam  en waar nodig met ouders. Het verslag is in te lezen in het leerlingvolgsysteem.

Wat wordt er gedaan tijdens C. B.?         Er wordt vooral gekeken wat een leerling nodig heeft. Hierdoor wordt hij / zij weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken op papier  kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft en wat hij / zij nog mist, want dat wordt door zijn eigen inzicht aan zijn tekening toegevoegd, dus zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Er wordt dus veel getekend, natuurlijk hoef je helemaal niet goed te kunnen tekenen. Daar gaat het helemaal niet om. Het is belangrijk om diverse werkvormen aan te bieden waarin het kind ontdekt: “Ik ben ook van mezelf.”

Nelleke Wiltink, docente beeldende vorming / techniek en  creatieve begeleiding  op Prakticon